ABCD Budokai Sverige Newaza & Grappling Studiesällskap (newaza/grappling Research group) 国際障害者武道文化協会スウェーデン 寝技と格闘研究会

Varför Kosen Judo?

 

Eftersom vi har många olika funktionsnedsättningar i verksamheten där en del inte kan stå eller gå men som ändå vill köra Budo därför har det varit viktigt för oss att hitta en större kontaktyta för kopplingar mellan tekniker.

Judo har här visat sig passa...

Efter ett tag märkte vi dock att dagens tävlingsjudo i mångt och mycket saknar de möjligheter och framför allt det "tänk" vi letar efter och i mångt och mycket fokuserar i huvudsak på två grupper av personer med funktionsnedsättningar, synnedsättning (som är den enda skadegrupp som får tävla i Paralympics konstigt nog) och Special Olympics.

Vi har ganska många utövare som inte som inte känner sig hemma i någon av dessa grupper eller som vill träna Judo i kombination med annan Budo eller Geido (performing arts) såsom te-ceremoni, kaligrafi m.m.

Fram tills av en händelse vår instruktör Peter Olsson kom i kontakt med Jin Yasuhiro Sensei (Jin Senseis far placerade sig som 2:a i de legendariska Kosenturneringarna i Kyoto 1924 och 1925 och träffade som ung Judoka Maeda Mitsuyo eller "conde coma" som han kom att heta i Brasilien. Jin Senseis far kom dock att inneha graden 8 Dan Kodokan vid sin död)  och Kosen Judo och vi kunde därmed se att det det eventuellt vara något för oss?

Därmed knöts kontakten med Hirata Kanae Senseis (Hirata Sensei dog dock 1998) Dojo i Tokyo, och Peter åkte dit och blev mycket väl bemött och sedan dess har det varit vår mentorklubb i Japan.

Samtidigt passade även Peter på att bo och träna på Kodokan, Peter har många års erfarenhet av modern tävlingsjudo bl.a. i Söderhamns Judoklubb.

 

En liten anekdot i sammanhanget är att Peter något år senare återvänder till Kodokan för att genomföra den traditionella vinterträningen Kangeiko och gör det med sådan bravur och fighting spirit att när vi igen skickar en delegation till Kodokan så hinner vi bara stiga innanför dörren till Internationella kontoret så frågar man efter honom!!

 

Efter Peters hemkomst bestämde vi oss för att väva in Kosen Judo i vår verksamhet och nu har arbetet med detta i flera år.

Självklart är Kosenträningen öppen för alla inte bara för funktionshindrade.

Peter har idag gjort ett uppehåll med aktiv Judo men förkovrar sina Kosenkunskaper inom BJJ (det närmsta man kommer Kosen Judo i stor skala utanför Japan idag) men under sina besök i Japan tränar han självklart Kosen Judo. Vi ser honom som upphovsman till den Kosenverksamhet vi har idag och som en del av studiegruppen, han är framförallt upphovsman till de årliga Newazaläger vi håller i Boden varje år.

Nu mer leds studiegruppens pass av Pontus Johansson som i början av sin Budo karriär var hänvisad till newaza Judo p.g.a sitt funktionshinder. Pontus började senare med Karate och lämnade Judon, men kom dock i kontakt med Judo igen under sin vistelse på International Budo University i Japan.

Kom därigenom i kontakt med Kashiwazaki Katsuhiko Sensei Världsmästare i Judo 8 Dan Kodokan och elev till Mifune Kyuzo Sensei 10 Dan Kodokan...

Kashiwazaki Sensei var alltså inte från "Kosenströmmen" av Judo (de sju Kejserliga Universiteten). men tvinngades p.g.a skada lägga om träningen till att bli mer newaza (grappling)betonad, han sökte därför upp de gamla Kosenutövarna som t.ex Kimura Masahiko Sensei (namngivare till den berömda MMA tekniken "kimura") m.fl. och lärde sig från dem...

Kashiwazaki Sensei anses idag vara en av Japans ledande experter på grappling.

På senare tid har dock Kashiwazaki Sensei varit instruktör för Tokyo Universitets (Todai) Kosenlag (det heter Nanatei Judo… ”Sju Universitetsjudo” idag).

 

I skrivande stund har också kontakten med en Kosen Judoverksamhet i Kanada, så vi ser med tillförsikt fram emot läger och utbyte både med Nanatei Universiteten och Kanada samt Frankrike där en ”Kosen Taikai” hölls 2014 för att högtidlighålla 100-års minnet av Kyoto Kosen Taikai.

Vår förhoppning är att i framtiden kunna hålla ett Kosen Taikai i Sverige?!

 

Det var lite om bakgrunden till våra kunskaper inom grappling.

Om du vill vara med och forska med oss, tveka inte att kontakta oss!!

 

Peter på träning hos vår mentorklubb i Japan (Tokyo Newaza Kenkyukai).

Pontus på samma ställe.

En liten film om träningen vid samma Dojo.

Det brukar ibland sägas att Sankakujime (triangle choke) är Kosen Judos adelsmärke.