ABCD Budokai Sverige Newaza & Grappling Studiesällskap (newaza/grappling Research group) 国際障害者武道文化協会スウェーデン 寝技と格闘研究会

Kosen Judos historia.

 

Man kan säga att Kosen Judos historia börjar år 1900 då Kodokan antog en utmaning från en annan Ju-Jutsuskola (man hade vid denna tid inte helt jobbat in begreppet Judo utan beskrevs oftast som Kano Ju-Jutsu) Fusen Ryu…

Fusen-Ryu Jujutsu grundades av Takeda Motsuge på tidigt 1800-tal. Denna ryu baserades på hans tidigare lärdomar inom jujutsu. De skolorna som mest inspirerade Fusen Ryu kom att bli Nanba Ippo (från Takahashi Inobei), Takenouchi Ryu, Sekiguchi Ryu, Yoshin Ryu, Shibukawa Ryu, och Yagyu-Ryu. Upplösningen av Samurai klassen skedde ungefär samtidigt som med grundandet av Fusen-ryu, och förbjudandet av beväpning bidrog troligtvis till att att tyngdpunkten lades på obeväpnad kamp.

 

I slutet av det 18:e århundradet började en ny typ av skolor av Ju-Jutsu vinna berömmelse genom att besegra några av de äldre skolorna i arrangerade matcher.

 Fusen Ryus stormästare (Soke) Mataemon Tanabe, utmanade Kanos skola och hans elever vann alla matcher utom Stormästarens egen faktiskt där han förlorade mot en Kodokanutövare vid namn Isogai (senare den förste levande utövaren att tilldelas 10:e Dan i Judo av Dr. Kano). Till Dr. Kanos stora förvåning försökte inte deras antagonister hitta kasttekniker utan gick direkt ner och applicerade newaza (grappling) avslutningar med armlås,benlås och strypningar.Dr. Kano som var var väldigt "open-minded", blev så imponerad av Fusen-ryus effektivitet att han övertalade Tanabe att lära ut konceptet och strategi kring sin ryu till Kodokans elever. Dr.Kano brukade regelbundet bjuda in företrädare för andra Ju-Jutsu skolor och ofta vävde han in detta i Kodokan Newaza.

Isogai kom kanske dock att influera Judo newaza allra mest?

Perioden 1900-1910 tränades till övervägande delen newaza på Kodokan, ett upplägg som slog väldigt väl ut även på universiteten som börjat öppna Judoklubbar i rasande fart.

Eftersom Fusen-ryu matcher slutade med fasthållning istället för allvarliga skador och undvek svåra kast så skulle detta komma att kunna implementeras i skolor på ett enkelt sätt., Detta tillsammans med Dr. Kanos vilja att föra fram Judo som en väg i livet och en form av fysisk undervisning påverkade starkt Judos ansikte utåt i begynnelsen och hjälpte honom att få det accepterat i japanska skolor.

 

Med i det förlorande laget år 1900 fanns även med stor sannolikhet Maeda Mitsuyo (Conde Koma). Det var denna stil som Gracie familjen i Brasilien undervisades i…

1904 sändes Mitsuyo Maeda (Conde Coma) till Amerika för att sprida Judo. Tillslut kom han till Brasilien runt 1915 och undervisade Judo newaza till Carlos Gracie. Hélio Gracie lärde sig teknikerna genom att träna med sin bror och anpassa dem efter sin tunna smala kropp. På detta sätt kan vi anse att Brazilian jiu-jitsu är en direkt avkomma från Judo newaza, och en förlängning av Kodokan Judo som den undervisades före Andra Världskriget.

 

Varför Judo i Japan och Ju-Jutsu i Brasilien?

 

Troligen förhöll det sig att efter sin ankomst till Brasilien 1914 (samma år som första Kosen turneringen hålls i Kyoto) kommer Maeda lite på kant med Kodokan p.g.a. sina fighter om pengar? Maeda är också tillräckligt tidig i Judo historien för att troligtvis ha svurit "keppan" blodseden till Kodokan? Detta gjorde kanske också att Maeda kände att han inte hade sanktion för att använda Kodokans namn utan valde därför att benämna sin verksamhet i mer generella termer d.v.s  Ju-Jutsu? Det finns tyvärr dock inga källor som kan bekräfta detta till 100% så ännu så länge måste detta förbli en gissning.

 

Kort efter matchen 1900 blev Kano tillfrågad om att skicka en instruktör till Dai Nippon Butokukai i Kyoto (dåtidens Nippon Budokan) för att undervisa Judo och han bestämde sig för att skicka Isogai.

Han skulle snart få sällskap av eleverna Oda Tsunetane och Kanemitsu Yachibei med intentionen att de skulle ta över undervisningen i Kyoto.

 

1910 går så Dr. Kano ut med ett dekret om att tonvikten på tachiwaza återigen skulle införas i Judo. Newazas effektivitet och lätthet att lära sig började förändra hur matcher i Judo utvecklades. Det var alldeles för lätt att träna en stor och tung fighter i newaza så att han enkelt stoppade den mest tekniske utövare i motståndarlaget, Dr. Kano såg att Judo höll på att bli en enbart newaza stil.

något som universiteten kraftigt motsätter sig och den första allvarliga brytningen med Kodokan är ett faktum!!

Universiteten vänder sig efter tid då till Butokukai och undrar om man kan ansluta sig direkt dit utan att gå via Kodokan?

Något som både Butokukai (där Oda nu är huvudinstruktör) och Dr. Kano ställer sig positiva till.

 

Dr. Kano uppmuntrade Oda att utveckla tävlingssystemet för universiteten…

Resultatet blev Kyoto Kosen Taikai som hölls första gången 1914 (samma år som Maeda a Kosen Judo blev en skoltävling liknande den typ som amerikanska universitet har idag fanns även möjligheten till oavgjort det var bara Ippon som räknades, att vinna med fasthållning eller perfekt kast. Newaza träning var väldigt användbart eftersom möjligheten till oavgort är mycket större i newaza (även om "Golden score" tillämpades flitigt) och snabbare att lära en nybörjare och få honom färdig för tävling. På den här tiden var sköldpaddspositionen, dubbla benlås (closed-guard), half-guard och så vidare mycket flitigt tränat av Kosenutövarna (ett utbrett missförstånd är att dessa tekniker skulle ha utvecklats av Gracie familjen i Brasilien).

Kosen Judo var en skoltävling liknande den typ som amerikanska universitet har idag fanns även möjligheten till oavgjort det var bara Ippon som räknades, att vinna med fasthållning eller perfekt kast. Newaza träning var väldigt användbart eftersom möjligheten till oavgjort är mycket större i newaza (även om "Golden score" tillämpades flitigt) och snabbare att lära en nybörjare och få honom färdig för tävling. På den här tiden var sköldpaddspositionen, dubbla benlås (closed-guard), half-guard och så vidare mycket flitigt tränat av Kosenutövarna (ett utbrett missförstånd är att dessa tekniker skulle ha utvecklats av Gracie familjen i Brasilien).

Man hade också i likhet med dagens NCAA i USA tre divisioner kan man säga, där de Kejserliga Universiteten utgjorde en Divsion… tillsammans med ytterligare några universitet som kommit och gått såsom t.ex. Keio, Waseda och Takshokudai.

För det sistnämnda vann förövrigt en mycket välkänd utövare vid namn Kimura Masahiko finalmatchen 1936.

 

Kosen judo följde sin egen väg och fortsatte med de gamla reglerna och även fram till idag genom tävlingen The Seven Universities Tournament.  Dr. Kano var mycket noga med att inte störa utvecklingen av Kosen judo när han införde de nya reglerna av flera anledningar:

 

Det var ganska många utövare av enbart newaza.

Han ville att det skulle finnas god kunskap om newaza i Judo.

Han kunde inte övertyga sig själv om att enbart newaza var dåligt i sig.

Kosen judokas tränade även de tachiwaza även om tyngdpunkten låg på newaza.

På detta sätt påtvingades inte Judovärlden de nya reglerna och i Japan fortsatte både stående och newaza Judo att utvecklas. De nya reglerna syftade till att föra fram tachiwaza men också gjorde stora ansträngningar att inte göra newaza impopulärt.

 

Olyckligtvis efter Dr. Kanos död så kom en svår fas för Kosen stilen. De sju Kejserliga Universitet där Kosen tränades blev "hotbeds" för den militära upprustningen som svepte över Japan på 1920-30 talet. De blev en värvningsgrund för den Kejserliga officerskåren och "Tokkotai" Kamikaze divisionen. I slutet av kriget sågs dessa skolor som ett hot av de Allierade och stängdes, i och med detta och denna koppling fick även utövare av Kosen stämpeln på sig att vara militarister. Mer ofta än undantag så var denna stämpel orättvis. Hursomhelst  så blev detta en skugga Kosen stilen kom att hamna under och dess utövare kom att föra en anonym tillvaro, deras tävlingar förbjöds och rent generellt befann sig Kosen stilen i förfall. Detta var inte den enda och mest betydande motgången för Kosen stilen, det kom att bli utvecklandet av reglerna för Olympisk Judo 1964 efter detta har stora ansträngningar gjorts för att göra Judo populärt världen över; som ett led i detta så förordar Olympisk Judo korta och begränsade mattkamper men vill begränsa långa newaza dueller vilka är nödvändiga för att aktiva newaza specialister skulle ha någon möjlighet att använda sina färdigheter.

 

Efter kriget retirerade Kosen Judo in i skuggorna med några få undantag och skulle ha blivit bara en fotnot i Judo historien om det inte varit för det nyvaknade intresset kring grappling, de gamla Kosen instruktöerna har upplevt en explosion av popularitet. Stilen har kommit ut ur skuggorna och de få kvarvarande instruktöerna har uppsökts inte bara av Judoutövare utan även tävlande i Shoot-fighting och andra stilar.

 

Kosen judo följde andan av Bushido/Budo. Vinna var det viktigaste men Bushido betyder också att vinna för gruppen och utveckla det egna jaget. De var den tidens elit de gav aldrig upp, även om de t.ex. fick armarna brutna eller ströps till medvetslöshet istället för att ropa maitta. Andra Världskriget ändrade på detta, när Japan förlorade kriget och Kodokan stängdes för att bli militär akademi efter många möten bestämdes det att Kodokan fick bara öppna om man gick med på att undervisa med demokratiska värderingar.

 

Händelser som kan härledas till att betyda starten för Kosen Judo innan Kyoto Universitet formellt höll första turneringen med "Kosen regler" 1914.

 

1874 Keio Universitet. startar jujutsu Dojo

1882 Keio Universitet inbjuder Sekiguchi Ryu

1883 Judo föreläsningar startar på Gakushuin

1885 Tokyo Universitet. startar Tenjin Shinyo Ryu Dojo

1887 Tokyo Universitet bygger judo dojo, Saigo blir klubbens första Shihan, Detta tas senare över av Tomita

1889 Keio Universitet knyter till sig Yamashita som judo Shihan

1890 No1 Högskolan bildar judoklubb

1891 No5 Högskolan välkomnar Jigoro Kano som rektor/Judo Shihan, Kimotsuke som judo instruktör

1891 No1 Högskolan förlorar mot Gakushuin i en judo match

1893 No2 Högskolan bildar judoklubb

1893 Isogai knyts till No3 Högskolan som judo instruktör

1894 Tokyos Lärarskola bildar en judo dojo

1895 Sakujiro Yokoyama utnämns till Judo Shihan på No1 highschool

1898 Judo match mellan No1 och No2 Högskolorna

1899 Judo match mellan No1 och No2 Högskolorna

1900 Mitsuyo Maeda undervisar på No1 Högskolan

1901 Judo match mellan No3 Högskola och Kanazawa Läkarskola.

1902 Judo match mellan No3 Högskola och Keio Univ.

1906 Judo match mellan No1 Högskola och Tokyo Lärarskola

1907 Judo match mellan No4 och No6

1908 Judo match mellan  No6 och Kobe Handelshögskola

1909 Judo match mellan No3 och No6

1910 Judo match mellan No5 och No7

1910 Judo match mellan No1 och No2

1910 Både Kanemitsu och Oda kommer till Kyoto, dessa kommer senare att bli Kosen Judo "gurus".

1911 Kodokan förbjuder benlås, Ashi Garami (var tillåtet i Kosen reglerna och är fortfarande tillåtet i Brasiliansk Ju-Jutsu).

 

Det råder också en del förvirring kring hur vi ska definiera "Koto Senmon Gakko" = Kosenskola...

Därför tror många att Kosen Judo "bara" var enkel grundskolejudo, vad vi bör hålla i minnet är att "Highschool" som idag skulle betäknas som Gymnasier på den tiden var Japans högsta utbildningsorgan och har fram till våra dagar genomgått 2 totala omorganisationer...

Därför benämner jag dem Högskolor istället för gymnasier i denna sammanställning eftersom det ger en bättre bild av funktionen.

Gammal Kosen ligger åldersmässigt mellan gymnasium och universitet. Ichiko=Nr.1 highschool har blivit de första två åren av Tokyo Universitet after kriget.De studerande var väldigt tävlingsorienterade för sina skolors ära. I början användes Tachiwaza som i Kodokan. Men 6:e Highschool använde Newaza mycket effektivt och spred över hela turneringen.

Man kan lära sig Newaza mycket snabbare än Tachiwaza (det säges 1/3 dels tid).Kosen försökte att producera tävlande inom så kort tid som möjligt. De är ju i skolan för bara 3 år. Det största anledning till Newaza var för att vinna tävling.

De så kallade number schools.Daiichi Koutougakkou= förkortning Ichikou, är förstås skolan före universitet, att översätta detta till högskola på svenska kan orsaka missförstånd men vi har inget bra sätt att definiera dem på varken i dagens japanska skolsystem eller för den delen det svenska? Det står att de studerande vid förberedande årskurser (kallas för Yoka) fick också vara med Kosen-tävling.

 

Dessa skolor kom senare att uppgraderas till...

No1 = Tokyo Universitet

No2 = Tohoku Universitet

No3 = Kyoto Universitet

No4 = Kanazawa Universitet

No5 = Kumamoto Universitet

No6=  Okayama Universitet

No7 = Kagoshima Universitet

 

När skolsystemet moderniseras efter europeisk modell.

 

Några intressanta i övrigt intressanta reflektioner att göra är...

 

1) Namnet Kosen Judo som vi nu använder generellt refererar egentligen bara till "7 Universitets turneringen" som startades av Kyoto Universitet 1914 och matcher med dessa regler efter 1914. Den sista officiella Kosen turneringen hölls 1941. Matcher före 1914 (med senare kända "Kosen regler") hölls mestadels mellan numrerade Högskolor alltså de som senare uppgraderades till Kejserliga Universitet. Privata skolor som Keio, Gakushuin etc deltog i dessa skolmatcher i Judo.

 

2) Före1900, måste det med all sannolikhet ha funnits men vi har inte lyckats hitta några skrivna källor kring detta. År 1900 publicerade Butokukai med hjälp av Jigoro Kano Jujutsu Tävlingsregler där vinnaren var tvungen att ha två Ippon (detta betydde att om båda tävlande fick en Ippon blev en tredje avgörande). Viktigt att notera är att vid denna tid fanns inga regler som sade att matcher skulle påbörjas stående. De flesta av dessa matcher dömdes av Kano, Yamashita, Tomita, Yokoyama så vi kan antaga att de dömde efter samma regler. Så sent som 1924 stipulerade Kodokan att matcher skulle börja stående. Dessa regler reviderades efter hand och blev Kodokan Tävlingsregler utan större förändringar utom artikel 3 i matcher med deltagare under 1st Dan fick inte Kansetsu Waza användas och under 1st Dan skulle 70% tachiwaza och 30% newaza tränas och för de över 1st Dan gällde rekommendationerna 60% tachiwaza och 40% newaza.

 

3) Kosen Judo har aldrig haft något graderingssystem utan dess utövare har graderat inom Kodokans Kyu/Dan system.

 

Baserat på flera källor gällande Kosen Judo så var det aldrig fråga om 100% newaza. Vi kan konstatera att Kosen utövarna även producerade ett antal experter i tachiwaza. Vi kan ställa oss frågan om Kosen utövare som Kanemitsu och Oda bara behärskade newaza? Troligen inte och skulle de ha erhållit 9 Dan om de enbart undervisade newaza, förmodligen inte?

 

Högskola No.1 är troligen var Maeda Mitsuyo (Conde Coma) tränade det mesta av sin newaza, detta omnämns i ett brev Maeda skickar hem till en vän i Japan. Han var vid denna tid 22 år gammal.

 

Kosen Judo – Det finns en artikel om Hirata och Kosen Judo i Hiden Sept. 1996. Murata’s bok om Kano nämner inte om Kosen judo, däremot nämns att Kano var inte så positiv till Newaza.Kano Jigoro skriver: man skall börja med Tachiwaza; för att utveckla kroppen allsidigt, om man börjar med Newaza finns det risken att inte kunna utveckla judo på ett allsidigt sätt.

 

Källor

 

Katsuhiko Kashiwazaki Sensei (International Budo University)

Naoki Murata Sensei  (föreståndare Kodokan Judo Museum)

Jin Yasuro Sensei (Jin Senseis far placerade sig tvåa i Kosen turneringarna 1924 och 1925)

Osaekomi by Katsuhiko Kashiwazaki

History of Kosen Judo

Kosen Judo

A Kosen Judo posting

Judoforum.com

Judo History Archive (Förträfflig sida om Judo historia.)

IBUs bibliotek

Tokyo Newaza Kenkyukai